Kontak en voorstelle vorm

Naam

E-pos

Kontak nommer

Boodskap


CAPTCHA Image [ Different Image ]

Alternatiewe kontak inligting


083 530 9941
info@afrikamasutra.net

 

GEBRUIKSVOORWAARDES EN PRIVAATHEIDSVERKLARING

 

Afrikamasutra voorsien die inligting wat op hierdie webblad verskyn en die bladsye wat hierdie webblad (die “webblad”) bevat, is onderhewig aan die gebruiksvoorwaardes hier uiteengesit en soos hierna verwys mag word (die “voorwaardes”).

 

1. AANVAARDING

 

Deur hierdie webblad te besoek, verbind jy jouself aan die gebruiksvoorwaardes soos hier uiteengesit.  Afrikamasutra mag te enige tyd die voorwaardes wysig en so ‘n wysiging sal enige vorige voorwaardes vervang.  Die gewysigde voorwaardes sal op die webblad beskikbaar gestel word.  Elke keer as toegang tot die webblad verkry word, verbind jy jouself aan die voorwaardes, soos van tyd tot tyd gewysig mag word.

 

2. KOPIEREG

 

Intellektuele eiendomsreg (insluitende kopiereg) van alle materiaal, tekste, tekeninge en data wat op hier webblad beskikbaar is (gesamentlik die “materiaal”) word deur Afrikamasutra besit.  Afrikamasutra is die wettige gebruiker daarvan en word beskerm deur beide die Suid-Afrikaanse en internasionale intellektuele eiendomswette.  Enige ongemagtigde kopiëring, reproduksie, heruitsending, verspreiding, verkoop, publikasie of ander sirkulasie of benutting van hierdie materiaal of enige komponent daarvan, sal die oortreding van kopiereg en ander intellektuele eiendomsreg uitmaak; behalwe as die materiaal gebruik word vir eie, persoonlike gebruik en vir die doel om enige lid van Afrikamasutra te kontak.

 

3. EKSTERNE SKAKELS

 

Eksterne skakels mag vir gerieflikheidshalwe voorsien word, maar hulle is buite die beheer van Afrikamasutra.  Afrikamasutra aanvaar geen aanspreeklikheid vir die inhoud van sulke webblaaie nie.  Wanneer eksterne skakels besoek word, moet na daardie skakels se terme en voorwaardes verwys word.  Geen hiperteksskakels mag gemaak word na enige deel van die webblad sonder uitsluitlike vooraf skriftelike toestemming van Afrikamasutra nie.

 

  

4. WAARBORGE, VRYWARING EN BEPERKTE AANSPREEKLIKHEID

 

Buiten soos uiteengesit in die terme en gebruiksvoorwaardes, maak Afrikamasutra geen waarborge, voorstellings  (hetsy uitdruklik, geïmpliseerd in reg of resterend) aangaande hierdie webblad nie.

 

Nie Afrikamasutra of enige van sy lede sal aanspreeklik wees en is gevrywaar van enige verlies, uitgawe of skade (hetsy direk, indirek of gevolglik) wat deur jou of enige derde party gely mag word as gevolg van of wat toegeskryf kan word, direk of indirek, aan jou besoek en gebruik van die webblad en/of enige inligting vervat op of via hierdie webblad nie.

 

5. PRIVAATHEID

 

Afrikamasutra neem alle redelike stappe om die onregmatige of ongemagtigde toegang tot, onderskepping van, of inmenging met enige data voorgelê deur ‘n gebruiker van die webblad, te verhoed.

 

6. VOORKEUR VAN REG

 

Jou gebruik van die webblad en enige dispuut wat voortspruit uit die webblad is onderhewig aan die wette van die Republiek van Suid-Afrika.  Enige dispuut wat voortspruit uit die gebruik of publikasie van hierdie webblad is onderhewig aan die eksklusiewe regspraak van die howe van die Republiek van Suid-Afrika.